CENTRALE TELEFONICZNE
 •  
 • dostawa, montaż i uruchomienie abonenckich central telefonicznych wraz z instalacją niezbędnego osprzętu
 •  
 • programowanie central telefonicznych zgodnie z wymogami użytkownika
 •  
 • szkolenie personelu w zakresie korzystania z funkcji zainstalowanych central
 •  
 • konserwacja, rozbudowa i doposażenie central telefonicznych
 •  
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny central
  Przy zakupie Nowej centrali telefonicznej istnieje możliwość odkupienia przez naszą Firmę obecnie eksploatowanej przez Państwa centrali telefonicznej. Jej demontaż wraz z osprzętem zostanie wykonany również na koszt AGTEL TELEKOM
  Copyright C 2006 Agtel-telekom - Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Wszelkie znaki towarowe i firmowe występujace na tej stronie użyte są w celach informacyjnych i pozostają własnością ich posiadaczy.
  Hosting Fonet